DZIAŁALNOŚĆ

Jesteśmy zainteresowani zawieraniem wieloletnich umów w zakresie zakupu, zbioru, magazynowania  słomy i innych materiałów agro. Oferujemy możliwość zbioru słomy z pola, jak też jej stogowania i transportu. Jesteśmy otwarci również na zakup słomy i innych materiałów w naszym obiekcie.