MISJA

Chcemy przetwarzać odnawialną materię organiczną w wysoce energetyczne produkty służące do bezpiecznego dla środowiska spalania. Tym samym chcemy dodać wartość do naturalnego cyklu obiegu materii.