O FIRMIE

BioEkoosnowo jest nowym przedsiębiorstwem działającym na rynku energii odnawialnej . Oferujemy wysokiej jakości pelet energetyczny pochodzenia naturalnego.
Jesteśmy zainteresowani zawieraniem wieloletnich umów w zakresie zakupu, zbioru, magazynowania  słomy i innych materiałów agro. Oferujemy możliwość zbioru słomy z pola, jak też jej stogowania i transportu. Jesteśmy otwarci również na zakup słomy i innych materiałów w naszym obiekcie.

Chcemy łączyć interesy świadomych ekologicznie użytkowników energii z interesami nowoczesnych producentów substancji organicznej, podnosząc ich efektywność i zyskowność.