Strona główna

Energia odnawialna

Przetwarzamy odnawialną materię organiczną w wysoce energetyczne produkty bezpieczne dla środowiska
Nasza oferta

BIOEKO Osnowo producent certyfikowanego pelletu drzewnego i agro

BioEko Osnowo jest przedsiębiorstwem działającym na rynku energii odnawialnej. Oferujemy wysokiej jakości pellet energetyczny pochodzenia naturalnego. Jesteśmy zainteresowani zawieraniem wieloletnich umów w zakresie zakupu, zbioru, magazynowania słomy i innych materiałów agro. Oferujemy możliwość zbioru słomy z pola, jak też jej stogowania i transportu. Jesteśmy otwarci również na zakup słomy i innych materiałów w naszym obiekcie.

Nasze doświadczenie gwarantuje współpracę na lata


BioEko Osnowo od ponad 10 lat dostarcza najwyższej jakości pellet na rynek Polski i zagraniczny.

lat na rynku Polskim i zagranicznym

wykwalifikowanych pracowników

ton dobowej produkcji peletu ze słomy

krajów do których eksportujemy pelet

Oferta BIOEKO OSNOWO


PELET Z TROCIN

powstały ze sprasowanych trocin sosnowych

PELET AGRO

ze słomy, siana, biomasy roślin energetycznych

SUSZENIE KUKURYDZY

Świadczymy usługi suszenia kukurydzy

SKUP ZBÓŻ

Prowadzimy całoroczny skup zbóż

Realizujemy projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji w przedsiębiorstwie Bioeko Osnowo Sp. z o.o. w miejscowości Osnowo za pomocą zakupionych środków trwałych.” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.