Nowa inwestycja w BioEko Osnowo

Nowa inwestycja w BioEko Osnowo

Nowa inwestycja w BioEko Osnowo

W miesiącu kwietniu. 2022 roku odbyło się w siedzibie Bioeko Osnowo Sp. z o.o. spotkanie otwierające na którym przekazano informacje o:

– zakresie inwestycji
– wpływie projektu na środowisku
– pozyskanym dofinansowaniu
– celach Funduszy Norweskich
– cechach jakościowych pelletu z surowca powstałego w ramach procesu suszenia produktów biomasowych
– odpowiedzi na pytania zgromadzonych

Rozładunku suszarni taśmowej:

 

Firma Bioeko z Osnowa koło Chełmna realizuje współfinansowany z Funduszy Norweskich projekt „Wprowadzenie innowacyjnego procesu suszenia produktów biomasowych”.

Bioeko Osnowo to firma, w której od 2014 roku główną część działalności stanowi produkcja peletu z trocin oraz peletu ze słomy czyli tzw. peletu drzewnego i peletu agro. Rozpoczęta w kwietniu bieżącego roku inwestycja ma nie tylko sprawić, że jakość produkowanego produktu będzie wyższa, ale jednocześnie zapewni ona lepszą efektywność energetyczną i zmniejszoną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Skorzystają więc także okoliczni mieszkańcy.

– W ramach dofinansowanej inwestycji nabyliśmy dwa kluczowe dla produkcji urządzenia – wyjaśnia Janusz Kubacki, kierownik Wytwórni w BioEko w Osnowie. – Pierwsze to suszarnia taśmowa, która służy do suszenia trocin. Drugie urządzenie to zespół energetyczny o wydajności 3 megawatów, opalany materiałem ekologicznym np. zrębką czy trociną. Wyprodukowana w tym urządzeniu energia wykorzystywana jest następnie w procesie produkcji peletu do suszenia trocin.

Rekomendowana przez Fundusze Norweskie kwota dotacji wyniosła 936 000 złotych. Całkowita wartość inwestycji to 2 080 000 zł, (z czego suszarnia taśmowa to inwestycja w kwocie 880 000 zł, a zespół energetyczny 1 200 000 zł).

Urządzenia już zostały zamontowane, ale jeszcze nie osiągnęły pełnej funkcjonalności. Potrzeba bowiem poświęcić trochę czasu na ich testowanie i optymalizację ustawień.

– Celem realizowanej przez nas inwestycji jest zwiększenie konkurencyjności firmy i wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Wdrożenie innowacyjnych procesów przyczyni się do wzrostu przychodów, jednocześnie zapewni lepszą efektywność energetyczną, zmniejszy emisję zanieczyszczeń do atmosfery, zapewni bardziej wydajną gospodarkę materiałową. Cechy innowacyjności procesu to m.in. wykorzystanie świeżej biomasy do produkcji energii cieplnej, zapewnienie niskiej emisji pyłów do atmosfery i produkcję suszu wolnego od niepożądanego zapachu i skażenia spalinami – tłumaczy Janusz Kubacki. Zmniejszony zostanie roczny poboru energii elektrycznej co przełoży się również do zmniejszenie rocznej emisji CO2. Ostateczne wartości wpływu inwestycji na środowisko zostaną zweryfikowane i potwierdzone audytem po uruchomieniu inwestycji.

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2020 i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020 zostały utworzone w celu redukcji różnic w rozwoju ekonomicznym i społecznym, wzmocnienia relacji dwustronnych między Polską i Norwegią.

BioEko Osnowo otrzymało dotację w ramach schematu „Technologie przyjazne środowisku”. Celem tego mechanizmu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia innowacyjnych procesów, produktów, usług, rozwiązań, które rozwiną działalność przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a zarazem przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.

Projekt „Wprowadzenie innowacyjnego procesu suszenia produktów biomasowych w Bioeko Osnowo Sp. z o.o.” jest finansowany przez Norwegię w ramach funduszy norweskich.

Więcej informacji o Funduszach Norweskich można znaleźć na stronach internetowych: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

Prawie milion złotych z Funduszy Norweskich na ekoinwestycję pod Chełmnem – link do artykułu